Решение № РП-182-17-184 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-182/23.10.2017 г. относно кмет на Община Д.

Решение № РП-182-17-184 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-182/23.10.2017 г.