Решение № РП-174-17-183 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-174/13.10.2017 г. относно кмет и главен архитект на Община П.

Решение № РП-174-17-183 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-174/13.10.2017 г.