Решение № РП-202-17-182 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-202/21.11.2017 г. относно адвокат в Адвокатска колегия – Б.

Решение № РП-202-17-182 / 30.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-202/21.11.2017 г.