Решение № РП-189-17-178 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-189/03.11.2017 г. относно искане за извършване на на ЦОП в гр. К.

Решение № РП-189-17-178 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-189/03.11.2017 г.