Решение № РП-170-17-177 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-170/05.10.2017 г. относно началник на отдел в община

Решение № РП-170-17-177 / 28.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-170/05.10.2017 г.