Решение № РП-178-17-175 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-178/17.10.2017 г. относно общински съветник и председател на Общински съвет

Решение № РП-178-17-175 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-178/17.10.2017 г.