Решение № РП-165-17-174 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-165/02.10.2017 г. относно кмет на община и управител

Решение № РП-165-17-174 / 23.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-165/02.10.2017 г.