Решение № РП-187-17-172 / 21.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-187/31.10.2017 г. относно Поделение „Водноелектрически централи“ на НЕК

Решение № РП-187-17-172 / 21.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-187/31.10.2017 г.