Решение № РП-171-17-173 / 21.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-171/06.10.2017 г. относно изпълнителен директор на „МБАЛ-Х.“ АД

Решение № РП-171-17-173 / 21.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-171/06.10.2017 г.