Решение № РП-181-17-169 / 16.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-181/23.10.2017 г. относно началник сектор „Болнична помощ“ в РЗОК- П.Общински съвет – М.

Решение № РП-181-17-169 / 16.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-181/23.10.2017 г.