Решение № РП-167-17-164 / 07.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-167/02.10.2017 г. относно главен експерт

Решение № РП-167-17-164 / 07.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-167/02.10.2017 г.