Решение № РП-168-17-160 / 26.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-168/04.10.2017 г. относно началник на затвор

Решение № РП-168-17-160 / 26.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-168/04.10.2017 г.