Решение № РП-177-17-165 / 07.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-177/16.10.2017 г. относно директор на РДГ-гр.С.

Решение № РП-177-17-165 / 07.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-177/16.10.2017 г.