Решение № РП-180-17-163 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-180/18.10.2017 г. относно директор на ДГ

Решение № РП-180-17-163 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-180/18.10.2017 г.