Решение № РП-009-17-162 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-009/16.10.2017 г. от съдебен секретар в Административен съд

Решение № РП-009-17-162 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-009/16.10.2017 г.