Решение № РП-163-17-161 / 31.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-163/29.09.2017 г. относно Началник на РУО и директор на ОУ

Решение № РП-163-17-161 / 31.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-163/29.09.2017 г.