Решение № РП-126-17-122 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-126/11.07.2017 г. относно секретар и служители в Националната комисия за борба с трафик на хора

Решение № РП-126-17-122 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-126/11.07.2017 г.