Решение № РП-119-17-116 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-119/04.07.2017 г. относно административен ръководител и съдебен администратор в Окръжен съд – С.

Решение № РП-119-17-116 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-119/04.07.2017 г.