Решение № РП-064-13-124 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-64/04.03.2013 г. относно държавен експерт при Министерството на здравеопазването

Решение № РП-064-13-124 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-64/04.03.2013 г.