Решение № РП-042-17-123 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-42/15.03.2017 г. относно кмет, общински съветници и експерти в общинска администрация

Решение № РП-042-17-123 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-42/15.03.2017 г.