Решение № РП-130-17-121 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-130/19.07.2017 г. относно общински съветник

Решение № РП-130-17-121 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-130/19.07.2017 г.