Решение № РП-128-17-120 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-128/19.07.2017 г. относно кмет на с. Г., община П., мандат 2007-2011 и 2011-2015 г.

Решение № РП-128-17-120 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-128/19.07.2017 г.