Решение № РП-033-13-119 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-033/04.02.2013 г. относно общински съветник в Общински съвет- С.

Решение № РП-033-13-119 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-033/04.02.2013 г.