Решение № РП-139-17-118 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-139/04.08.2017 г. относно директор на „Археологически музей“, гр. Х.

Решение № РП-139-17-118 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-139/04.08.2017 г.