Решение № РП-120-17-115 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-120/05.07.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет П.

Решение № РП-120-17-115 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-120/05.07.2017 г.