Решение № РП-127-13-114 / 10.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-127/23.04.2013 г. относно кмет на Община П.

Решение № РП-127-13-114 / 10.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-127/23.04.2013 г.