Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-064-13-124 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-64/04.03.2013 г. относно държавен експерт при Министерството на здравеопазването
Решение № РП-042-17-123 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-42/15.03.2017 г. относно кмет, общински съветници и експерти в общинска администрация
Решение № РП-126-17-122 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-126/11.07.2017 г. относно секретар и служители в Националната комисия за борба с трафик на хора
Решение № РП-130-17-121 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-130/19.07.2017 г. относно общински съветник
Решение № РП-128-17-120 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-128/19.07.2017 г. относно кмет на с. Г., община П., мандат 2007-2011 и 2011-2015 г.
Решение № РП-033-13-119 / 24.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-033/04.02.2013 г. относно общински съветник в Общински съвет- С.
Решение № РП-139-17-118 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-139/04.08.2017 г. относно директор на „Археологически музей“, гр. Х.
Решение № РП-133-17-117 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-133/24.07.2017 г. относно старши експерт в Областна дирекция „Земеделие“ - гр. В.
Решение № РП-119-17-116 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-119/04.07.2017 г. относно административен ръководител и съдебен администратор в Окръжен съд – С.
Решение № РП-120-17-115 / 22.08.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-120/05.07.2017 г. относно общински съветник в Общински съвет П.

Последни документи