Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-204-17-202 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-204/23.11.2017 г. относно кмет
Решение № РП-211-17-201 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-211/29.11.2017 г. относно директор на детска градина и общински съветник
Решение № РП-219-17-200 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-219/14.12.2017 г. относно ръководител катедра и Катедрен съвет по очни болести към МФ, МУ- С. и Началник очна клиника в УМБАЛ
Решение № РП-218-17-199 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-218/11.12.2017 г. относно лесничей и ръководител участък в ТП на ДГС Е.
Решение № РП-207-17-198 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-207/24.11.2017 г. относно главен архитект
Решение № РП-205-17-197 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-205/23.11.2017 г. относно директор на РЗИ
Решение № РП-199-17-196 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-199/13.11.2017 г. относно главен специалист в Териториално звено „ГРАО“ – Д. при МРРБ
Решение № РП-010-17-195 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-010/23.11.2017 г. от директор на Дирекция „Бюро по труда“
Решение № РП-200-17-194 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-200/13.11.2017 г. относно членове на КЕВР
Решение № РП-198-17-193 / 19.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-198/13.11.2017 г. относно общински съветник