Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-181-17-169 / 16.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-181/23.10.2017 г. относно началник сектор „Болнична помощ“ в РЗОК- П.Общински съвет – М.
Решение № РП-166-17-168 / 16.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-166/02.10.2017 г. относно изпълнителен директор, ръководител на отдел и видеомонтажист в търговско дружество
Решение № РП-109-14-167 / 16.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-109/09.05.2014 г. относно общински съветник в Общински съвет – М.
Решение № РП-175-17-166 / 09.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-175/13.10.2017 г. относно директор на дирекция в С. община
Решение № РП-177-17-165 / 07.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-177/16.10.2017 г. относно директор на РДГ-гр.С.
Решение № РП-167-17-164 / 07.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-167/02.10.2017 г. относно главен експерт
Решение № РП-180-17-163 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-180/18.10.2017 г. относно директор на ДГ
Решение № РП-009-17-162 / 02.11.2017 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2017-009/16.10.2017 г. от съдебен секретар в Административен съд
Решение № РП-163-17-161 / 31.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-163/29.09.2017 г. относно Началник на РУО и директор на ОУ
Решение № РП-168-17-160 / 26.10.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-168/04.10.2017 г. относно началник на затвор