Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-033-16-016 / 26.04.2016 г. относно секретар на Община Д. и председател на Народно читалище гр. Д. и секретар на читалището
Решение № РС-171-15-015 / 18.04.2016 г. относно началник на отдел ПСМП при ОД на ДФ „З.“
Решение № РС-012-16-014 / 12.04.2016 г. относно ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи и съпругата му
Решение № РС-027-16-013 / 05.04.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – З.
Решение № РС-262-15-012 / 24.03.2016 г. относно директор на СОУ „Йордан Йовков“ гр. Р.
Решение № РС-008-16-011 / 17.03.2016 г. относно директор на Исторически музей-град П.
Решение № РС-097-15-010 / 17.03.2016 г. относно бивши служители на администрацията на Министерски съвет
Решение № РС-096-15-009 / 17.03.2016 г. относно кмет на Община П. за мандат 2011-2015 г.
Решение № РС-268-15-008 / 01.03.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – Л.
Решение № РС-131-15-007 / 19.02.2016 г. относно народен представител в 43-то Народно събрание