Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-229-15-026 / 28.07.2016 г. относно народни представители в 43-то Народно събрание
Решение № РС-095-16-025 / 21.07.2016 г. относно бивш Изпълнителен директор на ИАБГ
Решение № РС-084-16-024 / 21.07.2016 г. относно служител в Общинска служба „Земеделие“, гр. Г.
Решение № РС-071-16-023 / 12.07.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет П.б.
Решение № РС-062-16-022 / 16.06.2016 г. относно кметски наместник и кмет на кметство в с. А., община С. и кмет на кметство в с. Г. С., община С.
Решение № РС-042-16-021 / 07.06.2016 г. относно кмет на кметство с. С.
Решение № РС-052-16-020 / 25.05.2016 г. относно общински съветник при ОбС-П. б.
Решение № РС-037-16-019 / 10.05.2016 г. относно общински съветници в Общински съвет О.
Решение № РС-036-16-018 / 28.04.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет - О.
Решение № РС-243-15-017 / 28.04.2016 г. относно главен специалист в Общинска служба по земеделие – П.