Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-083-16-036 / 18.10.2016 г. относно общински съветник при Общински съвет - Ч.б.
Решение № РС-028-16-035 / 13.10.2016 г. относно заместник-кмет на Община П.
Решение № РС-148-16-034 / 13.10.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет К.
Решение № РС-143-16-033 / 15.09.2016 г. относно бивш служител в Министерство на икономиката
Решение № РС-134-16-032 / 13.09.2016 г. относно директор на Общинско предприятие „Социални услуги“, гр. К.
Решение № РС-090-16-031 / 18.08.2016 г. относно директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Д.
Решение № РС-055-16-030 / 18.08.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет- П.
Решение № РС-079-16-029 / 16.08.2016 г. относно кмет на с. Б. р., община С.
Решение № РС-088-16-028 / 11.08.2016 г. относно кмет на кметство с. Б., община К., мандат 2011-2015 г.
Решение № РС-082-16-027 / 11.08.2016 г. относно кмет на Община Б. и общинските съветници в Общински съвет Б.