Решение № РС-169-16-044 / 01.12.2016 г. относно кмет на Община Р.

Решение № РС-169-16-044 / 01.12.2016 г.