Решение № РС-142-16-046 / 16.12.2016 г. относно общински съветник при Общински съвет – Р.

Решение № РС-142-16-046 / 16.12.2016 г.