Решение № РС-154-16-045 / 06.12.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет- Р.

Решение № РС-154-16-045 / 06.12.2016 г.