Решение № РС-179-16-043 / 29.11.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет- С.б.

Решение № РС-179-16-043 / 29.11.2016 г.