Решение № РС-006-16-040 / 03.11.2016 г. относно кмет на район в С. община

Решение № РС-006-16-040 / 03.11.2016 г.