Решение № РС-003-16-041 / 17.11.2016 г. относно директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Т.

Решение № РС-003-16-041 / 17.11.2016 г.