Решение № РС-075-15-039 / 03.11.2016 г. относно кмет на Община Н.

Решение № РС-075-15-039 / 03.11.2016 г.