Решение № РС-155-16-038 / 01.11.2016 г. относно съдия в Районен съд – П.

Решение № РС-155-16-038 / 01.11.2016 г.