Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-080-16-100 / 16.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-080/13.04.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – П.
Решение № РП-092-16-099 / 16.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-92/26.04.2016 г. относно кмет на кметство с. Д. и бивш кмет на кметство с. Д.
Решение № РП-091-16-098 / 16.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-91/26.04.2016 г. относно кмет на кметство с. Б.
Решение № РП-097-16-097 / 16.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-097/24.04.2016 г. относно началник на общинска служба по земеделие - К.
Решение № РП-089-16-096 / 07.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-089/25.04.2016 г. относно кмет на Община К., прокурист на „МБАЛ-К.“ ЕООД и общински съветник в Общински съвет-К.
Решение № РП-085-16-095 / 07.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-085/20.04.2016 г. относно закупуването на първи етаж - общинска собственост на сграда в гр. П.
Решение № РП-065-16-094 / 07.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-065/04.04.2016 г. относно директор на О.Д.К. гр. А. и председател на Тр. д. „Р.“ - гр. А.
Решение № РП-096-16-093 / 02.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-63/30.03.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет-Б. и Началник на РИО-Б. и директор на ОУ „И.В.“, с. Р.
Решение № РП-075-16-092 / 02.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-075/12.04.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – Б.
Решение № РП-078-16-091 / 02.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-78/13.04.2016 г. относно специалист ТРЗ и ЛС в „Тролейбусен транспорт – В.“ ЕООД