Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-115-16-110 / 29.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-115/27.05.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – К.
Решение № РП-098-16-109 / 29.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-098/09.05.2016 г. относно член на управителния съвет на трудово производителна кооперация „Бр. Ш.“
Решение № РП-114-16-108 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-114/27.05.2016 г. относно старши митнически инспектор в Митница С.
Решение № РП-113-16-107 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-113/27.05.2016 г. относно общински съветник при ОбС-Ч. б.
Решение № РП-108-16-106 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-108/19.05.2016 г. относно Директор на Дирекция „О. С. К.“ при С. О.
Решение № РП-105-16-105 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-105/18.05.2016 г. относно член на УС на Сдружение „Р“ и член на Инспектората на Сдружение „Б“ и председател на Инспектората на Сдружение „Б“
Решение № РП-094-16-104 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-094/27.04.2016 г. относно бивш Изпълнителен директор на „С. К.“ АД
Решение № РП-093-16-103 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-093/26.04.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – Д.
Решение № РП-102-16-102 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-102/13.05.2016 г. относно началник на отдел в областен отдел “Автомобилна администрация“ – Б.
Решение № РП-100-16-101 / 28.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-100/09.05.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет- С. и началник на отделение в МБАЛ „С“, лекар в МБАЛ „С“ и Главна медицинска сестра в МБАЛ „С“