Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-128-16-120 / 12.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-128/15.06.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет – Д. Д.
Решение № РП-104-16-119 / 12.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-104/18.05.2016 г. относно бивш кмет на кметство с. К.
Решение № РП-109-16-118 / 12.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-109/20.05.2016 г. относно директор на ПГДС„Ц. И. А. II“ – гр. Х.
Решение № РП-107-16-117 / 12.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-107/19.05.2016 г. относно служител в Областна дирекция на МВР - Д.
Решение № РП-111-16-116 / 12.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-111/20.05.2016 г. относно Председател на ДА ДРВВЗ
Решение № РП-110-16-115 / 12.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-110/20.05.2016 г. относно Председател на ДА ДРВВЗ
Решение № РП-076-16-114 / 30.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-076/12.04.2016 г. относно общински съветници в Общински съвет – Б. д.
Решение № РП-123-16-113 / 29.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-123/13.06.2016 г. относно Председател на НЧ „П 1927“- С., общ. Г.
Решение № РП-117-16-112 / 29.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-117/01.06.2016 г. относно лесничей при Териториално поделение ДГС-С. към Югозападно държавно предприятие ЮЗДП
Решение № РП-116-16-111 / 29.06.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-116/01.06.2016 г. относно кмет на община Т.