Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-124-16-130 / 28.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-124/13.06.2016 г. относно ректор на Тракийски университет декан при Тракийски университет
Решение № РП-119-16-129 / 28.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-119/03.06.2016 г. относно бивш районен прокурор в РП-Л. и настоящ председател на Районен съд-Л.
Решение № РП-034-16-128 / 21.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-034/25.02.2016 г. относно началник сектор при Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР
Решение № РП-135-16-127 / 19.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-135/29.06.2016 г. относно кмет на кметство с. З.
Решение № РП-130-16-126 / 14.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-130/17.06.2016 г. относно кмет на кметство гр. П.
Решение № РП-126-16-125 / 14.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-126/14.06.2016 г. относно управител на „Пътнически превози“ ЕООД гр. С.
Решение № РП-106-16-124 / 14.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-106/18.05.2016 г. относно адвокат и член на Общинска избирателна комисия – М.
Решение № РП-103-16-123 / 14.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-103/14.05.2016 г. относно учители от Oсновно училище „Св. П. Е.“ - С.
Решение № РП-005-16-122 / 14.07.2016 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2016-005/08.06.2016 г. от главен горски инспектор в Регионална дирекция по горите – Б.
Решение № РП-004-16-121 / 14.07.2016 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2016-004/07.06.2016 г. от кмет на кметство с. Т., община Б.