Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-150-16-140 / 04.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-150/21.07.2016 г. относно директор на ТП „Държавно горско стопанство“–Т. към Югоизточно държавно предприятие, гр. С.
Решение № РП-146-16-139 / 04.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-146/11.07.2016 г. относно Председател на Контролния съвет на НСА „Васил Левски“
Решение № РП-145-16-138 / 04.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-145/08.07.2016 г. относно кмет на Община К. и секретар на Община К.
Решение № РП-132-16-137 / 04.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-132/22.06.2016 г. относно директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Т., Община П.
Решение № РП-125-16-136 / 04.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-125/14.06.2016 г. относно директор на Дирекция в Министерството на енергетиката и директор на Дирекция в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Решение № РП-120-16-135 / 04.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-120/06.06.2016 г. относно Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – В.
Решение № РП-137-16-134 / 02.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-137/01.07.2016 г. относно Началник на Инспектората към Министерство на здравеопазването
Решение № РП-118-16-133 / 02.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-118/03.06.2016 г. относно общински съветници в Общински съвет - Х. и кмет на Община Х., мандат 2011-2015 г.
Решение № РП-025-16-132 / 02.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-025/15.02.2016 г. относно кмет на с. Г. и съпругата му специалист „АИО“ в кметство с. Г., общ. Б.
Решение № РП-152-16-131 / 28.07.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-152/21.07.2016 г. относно председател на Народно читалище „Просвета – 1862 г.“ гр. П.