Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-165-16-150 / 19.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-165/05.08.2016 г. относно общински съветник при ВТОС и неговия брат
Решение № РП-158-16-149 / 19.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-158/01.08.2016 г. относно Заместник-началник и служител в Затвора, гр. Б.
Решение № РП-141-16-148 / 15.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-141/04.07.2016 г. относно главен инспектор в областен отдел “Автомобилна администрация“ – Б.
Решение № РП-131-16-147 / 15.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-131/22.06.2016 г. относно бивш председател на Съвета на директорите и бивш изпълнителен директор на „МБАЛ – Шумен“ АД
Решение № РП-151-16-146 / 15.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-151/21.07.2016 г. относно председател на настоятелството на НЧ и секретар на кметство с. Д., общ. Б.
Решение № РП-140-16-145 / 15.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-140/04.07.2016 г. относно кмет на гр. П.
Решение № РП-122-16-144 / 15.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-122/08.06.2016 г. относно секретар на Община И.
Решение № РП-157-16-143 / 13.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-157/29.07.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет К.
Решение № РП-133-16-142 / 13.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-133/27.06.2016 г. относно общински съветник при Общински съвет – Л.
Решение № РП-129-16-141 / 11.08.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-129/15.06.2016 г. относно директор на 12* СОУ „И.Н.Д.“, гр. С.