Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-164-16-160 / 13.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-164/05.08.2016 г. относно кмет на Община М. и съдия във ВАС
Решение № РП-174-16-159 / 13.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-174/01.09.2016 г. относно заместник–кмет в Община П.
Решение № РП-173-16-158 / 11.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-173/30.08.2016 г. относно ръководните органи на общинско търговско дружество „П. Ю.“ ЕАД
Решение № РП-172-16-157 / 04.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-172/30.08.2016 г. относно директор на Дирекция в МЕ
Решение № РП-159-16-156 / 04.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-159/01.08.2016 г. относно народен представител в 43-то Народно събрание
Решение № РП-156-16-155 / 27.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-156/28.07.2016 г. относно общински съветник при С.О.С.
Решение № РП-162-16-154 / 27.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-162/04.08.2016 г. относно общински съветник
Решение № РП-153-16-153 / 27.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-153/27.07.2016 г. относно общински съветник
Решение № РП-166-16-152 / 20.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-166/09.08.2016 г. относно кмет на Община Т.
Решение № РП-168-16-151 / 19.09.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-168/15.08.2016 г. относно инж. И.С.Б. - директор, старши лесничей и горски надзирател в ТП „ДГС Б.“