Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-181-16-170 / 01.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-181/16.09.2016 г. относно директор на Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Ш.
Решение № РП-163-16-169 / 01.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-163/04.08.2016 г. относно директор на Общински младежки дом – В.
Решение № РП-175-16-168 / 01.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-175/01.09.2016 г. относно служители в ОСЗ - гр. С.
Решение № РП-187-16-167 / 27.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-187/20.09.2016 г. относно директор на Общинско предприятие при Община С.
Решение № РП-180-16-166 / 27.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-180/15.09.2016 г. относно член на ККПЕ при БВС
Решение № РП-185-16-165 / 25.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-185/20.09.2016 г. относно кмет на община Р.
Решение № РП-184-16-164 / 25.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-184/17.09.2016 г. относно председател на СБП
Решение № РП-183-16-163 / 25.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-183/16.09.2016 г. относно директор на начално училище „Петър Берон“ гр.С.
Решение № РП-244-12-162 / 18.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-244/17.07.2012 г. относно кмет на Община К. и заместник-кмет на Община К.
Решение № РП-178-16-161 / 18.10.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-178/10.09.2016 г. относно общински съветник в Общински съвет Т.