Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-256-15-010 / 26.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-256/14.12.2015 г. относно кмет на кметство с. М.
Решение № РП-258-15-009 / 26.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-258/14.12.2015 г. относно изпълнител по граждански договор с община Ч. б.
Решение № РП-250-15-008 / 21.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-250/24.11.2015 г. относно директор на областна дирекция „Земеделие“ – С. област и главен експерт в същата дирекция
Решение № РП-259-15-007 / 21.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-259/14.12.2015 г. относно служител в община Я.
Решение № РП-264-15-006 / 21.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-264/28.12.2015 г. против директор на ОДЗ „Т**“, гр. П.
Решение № РП-253-15-005 / 19.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-253/04.12.2015 г. против кмет на с. Б.
Решение № РП-257-15-004 / 19.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-257/14.12.2015 г. против управител на „С*****“ ЕООД
Решение № РП-251-15-003 / 14.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-251/01.12.2015 г. против началник на Службата по геодезия, картография и кадастър – В.
Решение № РП-248-15-002 / 12.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-248/18.11.2015 г. против кмет на кметство с. Я., община С.
Решение № РП-249-15-001 / 12.01.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-249/24.11.2015 г. относно извършване на проверка за наличие на роднинска връзка между „служителка в ДАЗД“ и Д. Д. Г.-К.