Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-203-16-180 / 29.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-203/01.11.2016 г. относно общински съветник
Решение № РП-192-16-179 / 29.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-192/07.10.2016 г. относно директор на дирекция в община П.
Решение № РП-190-16-178 / 29.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-190/30.09.2016 г. относно директор на СУ „Й.Й.“ – с. Р. и домакин/завеждащ административна служба в училището
Решение № РП-189-16-177 / 24.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-189/28.09.2016 г. относно служители в МЗХ
Решение № РП-182-16-176 / 24.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-182/16.09.2016 г. относно Генерален директор на БНР и Председател на СЕМ
Решение № РП-007-16-175 / 15.11.2016 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2016-7/12.10.2016 г. относно служител в администрацията на С. община
Решение № РП-160-16-174 / 15.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-160/01.08.2016 г. относно кмет на Община Г. и бивш служител на Главна дирекция „Гранична полиция“, както и срещу негови приближени лица на територията на Общ
Решение № РП-197-16-173 / 08.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-197/21.10.2016 г. относно бивш щатен служител на МВР
Решение № РП-193-16-172 / 08.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-193/10.10.2016 г. относно декан на ЮФ на РУ
Решение № РП-191-16-171 / 01.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-191/03.10.2016 г. относно кмет на Община П.