Решение № РП-207-16-188 / 12.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-207/07.11.2016 г. относно директор на Дом за медико-социални грижи за деца - с. Б.

Решение № РП-207-16-188 / 12.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-207/07.11.2016 г.