Решение № РП-211-16-190 / 16.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-211/09.11.2016 г. относно директор на дирекция при СО

Решение № РП-211-16-190 / 16.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-211/09.11.2016 г.